Witamy w sklepie Canon Store

Witamy w sklepie Canon Store

Canon 3 items w twoim koszyku

Canon
Items subtotal £ 300.00
You have qualified for FREE delivery daf dafd You have qualified for FREE delivery

Opróżnij koszyk

W tej chwili nie masz żadnych przedmiotów w koszyku.

Warunki promocji

1. WARUNKI OGÓLNE

1.1 Niniejsze warunki promocji są uzupełnione naszymi Warunkami korzystania z witryny oraz naszą Polityką prywatności.

1.2 Organizatorem promocji jest Canon Europa N.V., firma z siedzibą przy Bovenkerkerweg 59-61, 1185 XB, Amstelveen, Holandia (zwana dalej „Canon”).

1.3 Od czasu do czasu w sklepie internetowym firmy Canon („strona internetowa”) organizujemy promocje.

1.4 Można skorzystać tylko z jednej promocji przy danym zamówieniu. Promocje nie łączą się z innymi promocjami ani rabatami.

1.5 Od czasu do czasu niektóre produkty mogą zostać wyłączone z bieżących promocji, a wszelkie informacje na ten temat zostaną przekazane użytkownikowi za pośrednictwem ogłoszenia na stronie internetowej. Wykluczone produkty nie będą zaliczane jako warunki kwalifikacyjne do ofert i nie będą objęte rabatem promocyjnym.

1.6 Zwroty gotówkowe są dostępne tylko dla mieszkańców Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Tylko klienci końcowi w Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej mogą ubiegać się o zwrot pieniędzy w ramach tych promocji.

1.7 Produkty promocyjne są dostępne do wyczerpania zapasów.

2. UCZESTNICY

2.1 Uczestnicy promocji muszą mieć ukończony 18 rok życia.

2.2 Dystrybutorzy i inni sprzedawcy nie mogą korzystać z naszych promocji. Sprzedawcy detaliczni i dystrybutorzy nie mogą uczestniczyć w promocji w imieniu swoich klientów.

3. UPOMINKI PRZY ZAKUPIE

3.1 Od czasu do czasu możemy oferować promocje, w ramach których klient otrzymuje upominek przy zakupie na stronie internetowej.

3.2 Jeśli użytkownik kwalifikuje się do otrzymania upominku przy zakupie poprzez przekroczenie minimalnej kwoty i zdecyduje się zwrócić niektóre zakupione towary (lecz nie upominek otrzymany przy zakupie), przez co zmniejsza wartość zamówienia do kwoty niższej niż minimalna kwota uprawniająca do skorzystania z promocji, zastrzegamy sobie prawo do obciążenia użytkownika pełnym kosztem upominku. Kwota ta zostanie potrącona z jakiegokolwiek zwrotu kosztów za zwrócone produkty.

3.3 Podobnie, w przypadku, gdy upominek jest oferowany w ramach zakupu określonej artykułu, jeśli użytkownik zdecyduje się na zwrot tego artykułu, powinien zwrócić również upominek, aby otrzymać zwrot pieniędzy. W przeciwnym razie zastrzegamy sobie prawo do obciążenia użytkownika kosztem w wysokości pełnej ceny detalicznej za upominek i odliczenia tej kwoty z jakiegokolwiek zwrotu z tego tytułu.

3.4 O ile nie zaznaczono inaczej, liczba upominków na jednego klienta tygodniowo jest ograniczona do jednego. Liczba upominków na zamówienie ograniczona jest do jednego. Upominki nie łączą się również z innymi ofertami specjalnymi.

3.5 W miarę możliwości darmowe upominki będą dostarczane wraz z zamówieniem. Jeśli nie będzie to możliwe, dostarczymy darmowy upominek w oddzielnej wysyłce – nie później niż 30 dni od złożenia zamówienia.

4. KUPONY

4.1 Od czasu do czasu możemy wysyłać pocztą e-mail lub wyświetlać na stronie internetowej e-kupony. Są to kody, które można wprowadzić na naszej stronie internetowej, aby wziąć udział w niektórych promocjach. E-kupony podlegają niniejszym Warunkom promocji oraz wszelkim warunkom i postanowieniom zgłoszonym użytkownikowi w momencie wydania e-kuponu.

4.2 Realizacja e-kuponu odbywa się przez wprowadzenie kodu w odpowiednim momencie podczas zakupu na stronie internetowej.

4.3 E-kupony nie mogą być wymieniane na gotówkę lub wykorzystywane do zakupu kuponów podarunkowych lub biletów na imprezy.

4.4 O ile nie zostało to wyraźnie określone w momencie wystawienia, każdy e-kupon można wykorzystać tylko raz i nie można go użyć w związku z żadną inną promocją.

4.5 Zgodnie z wszelkimi przepisami i wytycznymi wydanymi w krajach, w których działa nasza strona internetowa, e-kupon jest traktowany jako środki pieniężne, dlatego podatek od sprzedaży naliczany jest od pełnej wartości zamówienia, a użytkownik jest zobowiązany do zapłaty podatku od sprzedaży od pełnej wartości zamówienia, o ile w warunkach towarzyszących e-kuponowi nie określono inaczej.

4.6 Z kuponów internetowych można korzystać wyłącznie na stronie internetowej.

4.7 Od czasu do czasu niektóre produkty mogą być wyłączone z ofert e-kuponów, a wszelkie informacje na ten temat zostaną przekazane użytkownikowi wraz z e-kuponem lub na stronie internetowej.

4.8 Wykorzystanie e-kuponów może się ograniczać do określonych produktów lub niektóre produkty mogą być wyłączone z zakresu zastosowania e-kuponów, o których to przypadkach użytkownik zostanie powiadomiony w momencie wydania e-kuponu.

4.9 Wyłączone towary i usługi nie będą uwzględniane w kryteriach skorzystania z ofert i nie będą również obejmowane rabatami promocyjnymi.

4.10 E-kuponów nie można kopiować, powielać, rozpowszechniać ani publikować bezpośrednio lub pośrednio w żadnej formie ani przy użyciu żadnych środków w celu wykorzystania ich przez podmiot inny niż oryginalny odbiorca bez naszej uprzedniej pisemnej zgody.

4.11 E-kupony rozpowszechniane lub rozprowadzane bez pisemnej zgody firmy Canon, na przykład na forach internetowych lub na stronie internetowej partnera, nie są ważne i mogą zostać odrzucone lub anulowane.

4.12 W przypadku korzystania z e-kuponów użytkownik potwierdza, że jest odpowiednio upoważnionym odbiorcą kuponu internetowego i że używa go w dobrej wierze.

4.13 Jeśli użytkownik zrealizuje lub będzie próbować zrealizować e-kupon lub będzie zachęcać do realizacji e-kuponu w celu uzyskania zniżek, do których użytkownik lub osoba trzecia nie są uprawnieni, użytkownik może zostać posądzony o popełnienie wykroczenia lub przestępstwa.

4.14 Jeśli e-kupon jest używany niezgodnie z prawem lub nielegalnie, możemy odrzucić lub anulować kupon internetowy.

4.15 Jeśli z podanego powyżej powodu odrzucimy e-kupon zgłoszony jako część zamówienia, przed wysłaniem zamówienia poinformujemy użytkownika o odpowiednim koszcie zamówienia, aby zapewnić mu możliwość anulowania zamówienia.

5. RABATY

5.1 W przypadku gdy oferta internetowa stanowi, że rabat jest udzielany na zakup do określonej wartości procentowej, podany rabat będzie stosowany tylko w przypadku kwalifikujących się produktów.

5.2 Opłaty dodatkowe, takie jak dostawa czy opłaty pocztowe i związane z opakowaniem, nie podlegają rabatowi, o ile nie zaznaczono inaczej w opisie promocji.

5.3 Zwroty za towary zakupione w ramach oferty promocyjnej będą oparte na zasadach ceny promocyjnej. Twoje prawa ustawowe nie są naruszone.

6. ZWROTY GOTÓWKOWE

6.1 Oferty zwrotu pieniędzy będą miał charakter natychmiastowy lub retrospektywny. W przypadku natychmiastowego zwrotu pieniędzy określona wartość zostanie odjęta od ceny zakupu wybranych produktów przy kasie. Ponieważ zwrot pieniędzy jest przetwarzany od razu, nie można zażądać retrospektywnego zwrotu pieniędzy. W przypadku retrospektywnego zwrotu pieniędzy klient kupuje produkt po aktualnej cenie. Aby zażądać zwrotu pieniędzy, należy przesłać wniosek po otrzymaniu produktu. Można to zrobić na stronie internetowej określonej promocji. Po zatwierdzeniu wniosku nastąpi zwrot pieniędzy na wskazany rachunek bankowy. Jeśli klient nie prześle prawidłowego wniosku w wyznaczonym czasie, nie otrzyma zwrotu pieniędzy. Więcej informacji zawiera regulamin określonej promocji obejmującej zwrot pieniędzy.

6.2 Zwroty gotówkowe są dostępne tylko w przypadku kwalifikujących się produktów.

6.3 Jeden klient może zgłosić maksymalnie jeden wniosek o zwrot pieniędzy na produkt. Kwota zwrotu gotówkowego obejmuje podatek od sprzedaży.

7. INNE POSTANOWIENIA

7.1 W przypadku gdy produkt został zakupiony z zastosowaniem zwrotu gotówkowego, jeśli użytkownik zdecyduje się na zwrot określonego produktu, wówczas odejmiemy kwotę zwrotu gotówkowego od kwoty zwracanej użytkownikowi.

7.2 Zwrócone produkty promocyjne (pozbawione wad) w celu uzyskania zwrotu pieniędzy nie będą objęte promocją, a uczestnicy żądający zwrotu za takie produkty nie będą spełniać kryteriów uczestnictwa w promocji. W razie powzięcia przez Canon informacji o próbie takiego oszustwa Canon będzie mieć prawo do podjęcia kroków prawnych przeciwko uczestnikom, którzy się go dopuścili.

7.3 Canon zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń pod kątem ich zgodności z regulaminem, a także do żądania dodatkowych informacji i dokumentów uzupełniających. Canon zastrzega sobie ponadto prawo do wykluczania zgłoszeń i/lub uczestników w razie uzyskania informacji o nadużyciu dotyczącym korzystania z promocji.

8. PRAWO WŁAŚCIWE

W przypadku naszych promocji będzie obowiązywać prawo kraju zamieszkania Uczestnika (będącego klientem), a Uczestnikowi będzie przysługiwać prawo do wszczęcia postępowania sądowego we własnym języku i przed sądami lokalnymi. Informacji dotyczących praw przysługujących konsumentom udzielają lokalne organizacje konsumenckie. Niniejsze Warunki promocji nie ograniczają praw ustawowych uczestnika, które mogą mu przysługiwać.