Witamy w sklepie Canon Store

Witamy w sklepie Canon Store

Canon 3 items w twoim koszyku

Canon
Items subtotal £ 300.00
You have qualified for FREE delivery daf dafd You have qualified for FREE delivery

Opróżnij koszyk

W tej chwili nie masz żadnych przedmiotów w koszyku.

Warunki promocji

1. WARUNKI OGÓLNE

1.1 Niniejsze warunki promocji są uzupełnione naszymi Warunkami korzystania z witryny oraz naszą Polityką prywatności.

1.2 Organizatorem promocji jest Canon Europa N.V., firma z siedzibą przy Bovenkerkerweg 59-61, 1185 XB, Amstelveen, Holandia (zwana dalej „Canon”).

1.3 Od czasu do czasu w sklepie internetowym firmy Canon („strona internetowa”) organizujemy promocje.

1.4 Można skorzystać tylko z jednej promocji przy danym zamówieniu. Promocje nie łączą się z innymi promocjami ani rabatami.

1.5 Od czasu do czasu niektóre produkty mogą zostać wyłączone z bieżących promocji, a wszelkie informacje na ten temat zostaną przekazane użytkownikowi za pośrednictwem ogłoszenia na stronie internetowej. Wykluczone produkty nie będą zaliczane jako warunki kwalifikacyjne do ofert i nie będą objęte rabatem promocyjnym.

1.6 Zwroty gotówkowe są dostępne tylko dla mieszkańców Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Tylko klienci końcowi w Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej mogą ubiegać się o zwrot pieniędzy w ramach tych promocji.

1.7 Produkty promocyjne są dostępne do wyczerpania zapasów.

2. UCZESTNICY

2.1 Uczestnicy promocji muszą mieć ukończony 18 rok życia.

2.2 Dystrybutorzy i inni sprzedawcy nie mogą korzystać z naszych promocji. Sprzedawcy detaliczni i dystrybutorzy nie mogą uczestniczyć w promocji w imieniu swoich klientów.

3. UPOMINKI PRZY ZAKUPIE

3.1 Od czasu do czasu możemy oferować promocje, w ramach których klient otrzymuje upominek przy zakupie na stronie internetowej.

3.2 Jeśli użytkownik kwalifikuje się do otrzymania upominku przy zakupie poprzez przekroczenie minimalnej kwoty i zdecyduje się zwrócić niektóre zakupione towary (lecz nie upominek otrzymany przy zakupie), przez co zmniejsza wartość zamówienia do kwoty niższej niż minimalna kwota uprawniająca do skorzystania z promocji, zastrzegamy sobie prawo do obciążenia użytkownika pełnym kosztem upominku. Kwota ta zostanie potrącona z jakiegokolwiek zwrotu kosztów za zwrócone produkty.

3.3 Podobnie, w przypadku, gdy upominek jest oferowany w ramach zakupu określonej artykułu, jeśli użytkownik zdecyduje się na zwrot tego artykułu, powinien zwrócić również upominek, aby otrzymać zwrot pieniędzy. W przeciwnym razie zastrzegamy sobie prawo do obciążenia użytkownika kosztem w wysokości pełnej ceny detalicznej za upominek i odliczenia tej kwoty z jakiegokolwiek zwrotu z tego tytułu.

3.4 O ile nie zaznaczono inaczej, liczba upominków na jednego klienta tygodniowo jest ograniczona do jednego. Liczba upominków na zamówienie ograniczona jest do jednego. Upominki nie łączą się również z innymi ofertami specjalnymi.

3.5 W miarę możliwości darmowe upominki będą dostarczane wraz z zamówieniem. Jeśli nie będzie to możliwe, dostarczymy darmowy upominek w oddzielnej wysyłce – nie później niż 30 dni od złożenia zamówienia.

4. KUPONY

4.1 Od czasu do czasu możemy wysyłać pocztą e-mail lub wyświetlać na stronie internetowej e-kupony. Są to kody, które można wprowadzić na naszej stronie internetowej, aby wziąć udział w niektórych promocjach. E-kupony podlegają niniejszym Warunkom promocji oraz wszelkim warunkom i postanowieniom zgłoszonym użytkownikowi w momencie wydania e-kuponu.

4.2 Realizacja e-kuponu odbywa się przez wprowadzenie kodu w odpowiednim momencie podczas zakupu na stronie internetowej.

4.3 E-kupony nie mogą być wymieniane na gotówkę lub wykorzystywane do zakupu kuponów podarunkowych lub biletów na imprezy.

4.4 O ile nie zostało to wyraźnie określone w momencie wystawienia, każdy e-kupon można wykorzystać tylko raz i nie można go użyć w związku z żadną inną promocją.

4.5 Zgodnie z wszelkimi przepisami i wytycznymi wydanymi w krajach, w których działa nasza strona internetowa, e-kupon jest traktowany jako środki pieniężne, dlatego podatek od sprzedaży naliczany jest od pełnej wartości zamówienia, a użytkownik jest zobowiązany do zapłaty podatku od sprzedaży od pełnej wartości zamówienia, o ile w warunkach towarzyszących e-kuponowi nie określono inaczej.

4.6 Z kuponów internetowych można korzystać wyłącznie na stronie internetowej.

4.7 Od czasu do czasu niektóre produkty mogą być wyłączone z ofert e-kuponów, a wszelkie informacje na ten temat zostaną przekazane użytkownikowi wraz z e-kuponem lub na stronie internetowej.

4.8 Wykorzystanie e-kuponów może się ograniczać do określonych produktów lub niektóre produkty mogą być wyłączone z zakresu zastosowania e-kuponów, o których to przypadkach użytkownik zostanie powiadomiony w momencie wydania e-kuponu.

4.9 Wyłączone towary i usługi nie będą uwzględniane w kryteriach skorzystania z ofert i nie będą również obejmowane rabatami promocyjnymi.

4.10 E-kuponów nie można kopiować, powielać, rozpowszechniać ani publikować bezpośrednio lub pośrednio w żadnej formie ani przy użyciu żadnych środków w celu wykorzystania ich przez podmiot inny niż oryginalny odbiorca bez naszej uprzedniej pisemnej zgody.

4.11 E-kupony rozpowszechniane lub rozprowadzane bez pisemnej zgody firmy Canon, na przykład na forach internetowych lub na stronie internetowej partnera, nie są ważne i mogą zostać odrzucone lub anulowane.

4.12 W przypadku korzystania z e-kuponów użytkownik potwierdza, że jest odpowiednio upoważnionym odbiorcą kuponu internetowego i że używa go w dobrej wierze.

4.13 Jeśli użytkownik zrealizuje lub będzie próbować zrealizować e-kupon lub będzie zachęcać do realizacji e-kuponu w celu uzyskania zniżek, do których użytkownik lub osoba trzecia nie są uprawnieni, użytkownik może zostać posądzony o popełnienie wykroczenia lub przestępstwa.

4.14 Jeśli e-kupon jest używany niezgodnie z prawem lub nielegalnie, możemy odrzucić lub anulować kupon internetowy.

4.15 Jeśli z podanego powyżej powodu odrzucimy e-kupon zgłoszony jako część zamówienia, przed wysłaniem zamówienia poinformujemy użytkownika o odpowiednim koszcie zamówienia, aby zapewnić mu możliwość anulowania zamówienia.

5. RABATY

5.1 W przypadku gdy oferta internetowa stanowi, że rabat jest udzielany na zakup do określonej wartości procentowej, podany rabat będzie stosowany tylko w przypadku kwalifikujących się produktów.

5.2 Opłaty dodatkowe, takie jak dostawa czy opłaty pocztowe i związane z opakowaniem, nie podlegają rabatowi, o ile nie zaznaczono inaczej w opisie promocji.

5.3 Zwroty za towary zakupione w ramach oferty promocyjnej będą oparte na zasadach ceny promocyjnej. Twoje prawa ustawowe nie są naruszone.

6. ZWROTY GOTÓWKOWE

6.1 Wartości zwrotów gotówkowych odejmuje się od ceny zakupu objętych promocją produktów w trakcie procesu składania zamówienia i nie przyjmuje się żadnych wstecznych wniosków o zwrot pieniędzy.

6.2 Zwroty gotówkowe są dostępne tylko w przypadku kwalifikujących się produktów.

6.3 Jeden klient może zgłosić maksymalnie jeden wniosek o zwrot pieniędzy na produkt. Kwota zwrotu gotówkowego obejmuje podatek od sprzedaży.

7. INNE POSTANOWIENIA

7.1 W przypadku gdy produkt został zakupiony z zastosowaniem zwrotu gotówkowego, jeśli użytkownik zdecyduje się na zwrot określonego produktu, wówczas odejmiemy kwotę zwrotu gotówkowego od kwoty zwracanej użytkownikowi.

7.2 Zwrócone produkty promocyjne (pozbawione wad) w celu uzyskania zwrotu pieniędzy nie będą objęte promocją, a uczestnicy żądający zwrotu za takie produkty nie będą spełniać kryteriów uczestnictwa w promocji. W razie powzięcia przez Canon informacji o próbie takiego oszustwa Canon będzie mieć prawo do podjęcia kroków prawnych przeciwko uczestnikom, którzy się go dopuścili.

7.3 Canon zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń pod kątem ich zgodności z regulaminem, a także do żądania dodatkowych informacji i dokumentów uzupełniających. Canon zastrzega sobie ponadto prawo do wykluczania zgłoszeń i/lub uczestników w razie uzyskania informacji o nadużyciu dotyczącym korzystania z promocji.

8. PRAWO WŁAŚCIWE

W przypadku naszych promocji będzie obowiązywać prawo kraju zamieszkania Uczestnika (będącego klientem), a Uczestnikowi będzie przysługiwać prawo do wszczęcia postępowania sądowego we własnym języku i przed sądami lokalnymi. Informacji dotyczących praw przysługujących konsumentom udzielają lokalne organizacje konsumenckie. Niniejsze Warunki promocji nie ograniczają praw ustawowych uczestnika, które mogą mu przysługiwać.